Hoppa till sidans innehåll
Foto: Romus Ramström

Trygg Bandy – en självklarhet

28 MAJ 2020 10:47
Tack vare projektstöd från Riksidrottsförbundet har projektet Trygg Bandy iscensatts. Projektet syftar till att säkerställa trygga idrottsmiljöer för samtliga deltagare i Svenska Bandyförbundets verksamhet, såväl ung som vuxen.
  • Skapad: 28 MAJ 2020 10:47

– Vi är väldigt tacksamma att ha blivit tilldelade detta projektstöd och arbetet med att säkerställa trygga idrottsmiljöer är i full gång, säger Johan Eriksson Tapper projektansvarig för Trygg Bandy.

Det övergripande syftet med projektet är att skapa trygga bandymiljöer så att fler människor vill vara med inom bandyn, trivas, utvecklas och må bra. Oavsett vilken roll eller position en individ har –utövare, ledare, förtroendevald eller funktionär – ska denne känna sig trygg inom bandyn. Mer precist är syftet att utforma riktlinjer, handlingsplaner och konkreta aktiviteter för såväl det preventiva som reaktiva arbete som krävs för att säkerställa en trygg bandymiljö. Trygg Bandy kommer ges utrymme i den framtida utbildningsstrukturen och vara ett stående inslag i verksamheten. Projektet kommer ha ett särskilt fokus på området sexuella övergrepp och trakasserier och rikta in sig på barn- och ungdomsbandyn, eftersom barn och unga är en särskilt utsatt målgrupp.

– En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter idrottens och svensk bandys strategiska målsättningar, säger Johan.

Trygg Bandys arbetsgrupp

Svenska Bandyförbundet (SBF) har en särskild grupp som arbetar med projektet Trygg Bandy enligt ovan och med åtgärder för att motverka trakasserier inom vår idrott. I gruppen, som är direkt underställd SBF:s styrelse, ingår för tillfället:

• Johan Eriksson Tapper, projektledare barn- och ungdomsutveckling
• Jennifer Zetterberg, ledamot i barn- och ungdomskommittén
• Elin Ivarsson, ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i barn- och ungdomskommittén

Det finns en mejladress för dig som vill kontakta gruppen och berätta om dina upplevelser, få råd och vägledning This is a mailto link. Ingen förutom gruppen kommer att ha tillgång till dessa mejl. Ärenden hanteras med stöd av internt sakkunniga exempelvis jurist eller expert inom barn- och ungdomsidrott. Om brott begåtts uppmanar vi dig att polisanmäla.

Skribent: Svenska Bandyförbundet

Bandy på Twitter

                    

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


Corona RF