#nouse{ color:red; } OM BANDYHJÄRTAT - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

OM BANDYHJÄRTAT


Bandyhjärtat till förmån för Svensk Bandys barn- och ungdomsbandy samt av bandyn initierade samhällsprojekt i samarbete med Sveriges bandyföreningar.

För att skapa pengar till Bandyhjärtat kommer olika nivåer av sponsorskap erbjudas samt olika aktiviteter som skapar intäkter till Bandhjärtat. Erbjudandena ges till både privatpersoner, föreningar och företag. Medlen som kommer in kan föreningar ansöka om löpande.

För att kunna fondera pengar för svensk barn- och ungdomsbandy samt initierade samhällsprojekt, har Svenska Bandyförbundet, Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen tillsammans bildat en fristående förening där Bandyhjärtats medel och verksamhet hanteras. Syftet med föreningen är att kunna skapa en organisation som är fristående från Svenska Bandyförbundet, Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen där inkomna medel kan hanteras utan inblandning av medlemsorganisationernas övriga medel.

Bandyhjärtats medlemmars och sponsorers hjärta skall brinna för bandyn. Bandyhjärtats medlemmar är goda ambassadörer för i synnerhet ungdomsbandyn och för bandyhjärtats andra samhällsinriktade verksamheter. Vi visar detta genom att verka för och sprida Glädje, Gemenskap och Hjärta, på isen och på läktaren.

Föreningen består av en styrelse med representation från Svenska Bandyförbundet, Svensk Elitbandy och Allsvenska Serieföreningen. Styrelsen ansvarar tillsammans med sina medlemsorganisationer för att utse vilka sökta projekt som ska beviljas medel från Bandyhjärtat. Medel kan beviljas till både lokala och centrala projekt.

MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att Bandyhjärtat skall spela en viktig roll för en fortsatt tillväxt i hela Sverige för världens roligaste sport.

Uppdaterad: 16 NOV 2017 12:50

Bandyhjärtat 178px

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg