#nouse{ color:red; } Arenakrav - bandyhallar - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

Arenakrav - bandyhallar


Gäller för internationella matcher, elitserien, allsvenskan för damer och herrar
(Annan typ av hall se rubrik i slutet av skrivelsen)

Planen
Spelytan kan variera från 100x60 meter till 105x68 meter, detta gäller vid överbyggnad av befintlig pist.
Vid nybyggnad skall spelytan vara 105x65.
Spelplanen ska kunna användas under perioden 1 sep - 30 mars.

Säkerhet runt spelytan:
Runt spelytan ska det inte finnas något som spelare och funktionärer kan skada sig på.
- Från långsidans begränsningslinje (sargen) ska det finnas en meter is samt ytterligare en meter innan läktaren startar. Här får det inte finnas några utskjutande föremål.
- Utmed läktaren på långsidan ska skyddsmattor finnas
- Från kortsidans begränsningslinje ska det finnas ytterligare fyra meter is samt 3 meter glidyta. Har får det inte finnas några fasta föremål.
- Eventuell reklam på kortsidan ska vara uppställd så att den flyttar på sig när en spelare åker in i reklamen.
- Glidytorna ska vara försedda med ett material som ej skadar spelarna.

Kyla
Kyleffekten bör ej underskrida 1200 kw vid in/ut köldbärare -11/-8 gr.C. Värmeåtervinning från anläggningen skall kunna erhållas.
Styrning av anläggningen skall ske med optimering av drift för lägsta möjliga driftskostnad

Avfuktning/ Ventilation
Erforderlig ventilation och avfuktningsaggregat skall finnas. Börvärde avfuktningsaggregat 60% relativ fuktighet.

Ispisten
Skall utföras med isolering och värmerör under kylrören.
Tryckhållfasthet på uppfryst pist skall dimensioneras för ismaskin med totalvikt 6000 kg och maximal belastning per hjul 2000.kg.
Pisten ska vara omgärdad av en sk. kylsarg för att bibehålla kylan på isytan.

Miljö
Material och produkter skall väljas med hänsyn till påverkan på miljön.

Isen
Spelytan skall vara målad vit. Tjocklek skall vara 30 - 60 mm.
Det ska finnas två (2) maskiner för skötsel av is, varav en ska vara utrustad med laser för att kunna ha en jämn isyta.
(Vid internationella matcher ska det finnas tre (3) ismaskiner.
Is-temperatur, utrustning för att mäta temperaturen på isytan skall finnas.
Utrustning för att mäta isens tjocklek skall finnas 

Målställningar och reservmål
Ska uppfylla Svenska bandyförbundets tävlingsbestämmelser.
- Avståndet mellan stolparna är 3.5 m.
- Avståndet mellan ribbans underkant och isytan är 2.1 m.
- Stolpar och ribba ska vara minst 50 mm och högst 80 mm breda. Målställningarna ska vara rödmålade och kanterna ska vara fasade.
- Målnätets maskor får max vara 40 mm.

En reservmålställning ska finnas lättillgänglig inom arenaområdet och skall på enkelt sätt kunna installeras om omständigheterna påkallar.

Sarg
En 150 mm hög sarg ska finnas utmed långsidan.

Spelarbänkar
Arenan ska vara utrustad med två spelarbänkar med tak, placerade på isytans nivå och med plats för 10 personer på vardera bänken.
I direkt anslutning skall det finnas tillgång till el.

Utvisningsbänkar
På motstående sida från spelarbänkarna och på varsin sida om matchsekretariatet  ska det placeras två bänkar med tak för 3 personer för utvisade spelare.

Sekretariat och speaker.
Mellan utvisningbänkarna ska ett bås/ hytt placeras som rymmer fyra personer.
Det ska vara utrustat med en skrivyta, el uttag,  värme, it-uppkoppling samt tillgång till arenas ljudsystem via mikrofon.

Reklam
Ställningen för reklamen ska vara utformad så att spelare inte skadas vid eventuell kollision med reklamställningen.

Flaggor
Arenan ska vara utrustad med minst flaggstänger (inne) eller dylik anordning som möjliggör att flagga med fem (5) flaggor samtidigt.

Omklädningsrum
Ett omklädningsrum för respektive lag med vardera fem (5) duschar, tre toaletter, sittplatser för minst 20 personer, en massagebänk och en taktiktavla.
Ett omklädningsrum för domare med minst en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord.
Arenan måste vara utformad så att den kan garantera ett direkt eget, avskilt tillträde för båda lagen och domarna från deras omklädningsrum till spelplanen samt en säkrad väg till och från arenan. Spelartunnel eller säkrad väg ska finnas vid så kallad "högriskmatch" eller vid internationell turnering.

Sliprum
Ska finnas i direkt anslutning till omklädningsrummen. Det ska finnas plats för fyra (4) arbetsplaster för slipmaskiner, varje arbetsplats ska ha utsug. Det ska finnas en arbetsplatsbelysning över varje arbetsplats.

Rum för matchdelegat
Rummet ska vara avskilt från spelare och ledare.

Sjukvårdsrum för spelare och domare
Arenan måste vara utrustad med ett särskilt rum för första hjälpen och medicinsk behandling av spelare, domare och funktionärer.
Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits samt telefon.
Det skall finnas minst en defibrillator  på varje arena.

Rum för dopingkontroller
Det ska finnas ett särskilt rum för dopingkontroller.
Dopingkontrollrummet ska vara placerat i närheten av omklädningsrummen och får inte vara tillgängligt för allmänheten eller media. Rummet ska vara minst 20 kvm och bestå av ett väntrum, ett provrum och toalett och dessa tre rum ligger i anslutning till varandra.

Rummet måste ha ett bord, fyra stolar, ett handfat, ett låsbart skåp. Toaletten måste ligga i provrummet eller med direkt avskild anslutning till detta. Det ska finnas en toalettstol och ett handfat med rinnande vatten.

Väntrummet ska utgöra en del av eller vara i direkt anslutet till provrummet. Rummet ska ha sittplatser för åtta personer, med plats att förvara kläder och ska vara utrustat med ett kylskåp.

Belysning
Arenan ska vara utrustad med belysning som uppfyller följande krav:
- 750 lux , vitt sken

Parkeringsplatser
I anslutning till arena ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst två bussar och tio bilar för lagen och funktionärer.

Åskådareområden
Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna, separerade från varandra, numrerande, brandsäkert material och ha ryggstöd. På ståplats-läktaren skall det finnas avbärgarräcken.
Det skall finnas tillgång till likvärdig försäljning och/ eller serveringsmöjlighet på vardera sektion.

Bortalagets supporters
Entré skall vara separerat från övriga insläpp. Det ska finnas en tilldelad plats för bortalagets supporters. I denna sektionering ska det finnas samma service som på övriga sektioner ( toalett, servering)

Åskådarkapacitet
Elitserien:    3500 st
Allsvenskan: 2000 st
Övrigt: 1000 st

Nödutgångar/ grindar
Grindar och/ eller spärrar måste vara utformade så att de medger ett flöde av åskådare utan risk för stockningar.
Samtliga allmänna gångar och trappor som används av åskådare ska vara målade med gul färg liksom grindar mellan läktare och spelplan samt nödutgångar och dörrar/grindar ut från arenan.
Det skall finnas nödgrindar från läktaren ut på spelplanen. Dessa grindar öppnas från spelplanen.

Nödutgångar och grindar inne på arenan liksom grindar som leder ut till spelplanen måste uppfölja följande krav:
- Vara utrustade med låsanordning som kan hanteras snabbt och enkelt av personal på insidan av grinden eller nödutgången eller av personer på vardera sida av grindar som leder ut till spelplanen.
- Vara olåsta när åskådare befinner sig på arenan.

Gångvägar som leder fram till arenan måste vara väl skyltade så att besökare enkelt kan hitta till rätt sektioner och grindar/spärrar. Även skyltning inne på arenan ska finnas som tydligt anger var grindar och nödutgångar är.
Alla evakuerings vägar ska vara försedda med exit skyltar.

Reservbelysningssystem
För att förbättra säkerheten för åskådarna vid strömavbrott ska arenan vara utrustad med ett godkänt nödbelysningssystem som täcker in alla områden inom arenan där åskådare uppehåller sig liksom utgångar och evakuerings vägar.

Högtalarsystem
Arenan ska vara utrustad med ett högtalarsystem. Högtalarsystemet måste vara ordnat så att det inte på verkas av ett strömavbrott

Resultatservice
Resultattavla skall finnas och vara placerad så att samtliga kan ta del av resultat. Tavlan ska ange matchtid, resultatservice för den pågående matchen samt 8 ytterligare resultat.
Arena ska vara utrustad med matchsekretariat och speakerhytt.
Storbildsskärm, är önskemål men inget krav.
Målsättning att det ska finnas storbildsskärm inne i arenan från och med säsongen 2013/14.

Toaletter
Individuella toaletter för män och kvinnor liksom urinoarer ska finnas tillgängliga.

Sjukvårdsrum för åskådare
Det ska finnas ett sjukvårdsrum/ behandlingsplats för publiken på arenan. Sjukvårdskunnig personal ska finnas vid varje match (elit och allsvenska serien)

Platser för rörelsehindrade
Det skall finnas platser för rörelsehindrade och dess ledsagare. Det ska finnas handikapptoalett samt försäljning/ servering i anslutning till handikapplatserna.
Arena ska ha en särskild entré och  parkeringsplatser reserverade.

Kontrollrum
Det ska finnas ett kontrollrum med fullständigt överblick över alla ytor inne på arenan och innehålla utrustning för kommunikation.

Kamerabevakning
Från och med säsongen  2013/14 skall samtliga hallar som har elitseriespel vara utrustad med kamerabevakningssystem såväl på insidan som utsidan.

VIP - stolar och VIP yta
Vid elitserie spel ska hallen vara utrustad med följande:
Bör det finnas Vip stolar i anslutning till mittlinjen. För dessa gäster bör det finnas en avskild VIP yta i anslutning till VIP stolarna.

Arbetsrum för media representanter.
Minst ett rum måste reserveras för media representanter och innehålla skrivyta och bredband.
Rum för presskonferens skall finnas.
Mixed zon skall finnas.

Kameraplattform
Skall finnas och vara placerad på mittlinjen och i höjd som garanterar bästa möjliga bildkvalité. En plattform ska finnas bakom varje mål.
Huvudkamerans plattform ska vara på 10 kvm och placeras vid planens mittlinje och på en höjd som gen en vinkel på 10-20 gr mot planens mittpunkt.

Pressläktare
Arena ska ha pressläktare för media representanter enligt följande:
- Det ska finnas 15 platser med skriv yta för en laptop , eluttag samt it - uppkoppling.

Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka platserna.

TV- och radiohytter/positioner
Arenan ska vara utrustad med tre kommentatorspositioner/ hytter i höjd med mittlinjen för radio och TV. Varje hytt/ position måste ha minst två sittplatser.
Om behov föreligger ska det vara möjligt att utöka antal kommentatorsplatser.

TV-studio
Det ska finnas en anvisad plats för TV studio i arenan

Plats för OB - bussar
Det ska finnas en skyddad plats i närheten av kamerasidan.

Rum för presskonferens
Det ska finnas ett rum som ska på enkelt sätt kunna ordningsställas för presskonferens.

Träningshall/enklare hall
Avsteg från kraven vad gäller komfort, säkerhet, publik kan göras för en hall som endast nyttjas för träning eller spel i div1 och lägre serier.
Dock kan det inte göras avsteg från spelare, funktionärer samt domares säkerhet. Vad gäller isytans storlek, belysning, spelhöjd samt spelarbås skall bestämmelserna följas.
Vid spel i elitserien, allsvenskan herrar och damer skall hallen anpassas till kraven, ingen dispens kommer att ges.

/Svenska Bandyförbundet

Uppdaterad: 13 AUG 2015 10:13

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

PROJEKTSTÖD IF

 

SVENSKA SPEL

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


Corona RF