#nouse{ color:red; } Rapport från styrelsens tredje möte - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll
Anna Klingborg från damnätverket tillsammans med Bandyförbundets ordförande Stig Bertilsson vid senaste styrelsemötet

Rapport från styrelsens tredje möte

23 OKT 2014 13:27
World Cup i Sandviken var en intensiv möteshelg. Även Förbundsstyrelsen passade på att träffas. Här kommer en rapport från det mötet, det tredje för säsongen, det konstituerande mötet direkt efter årsmötet inräknat.
  • Skapad: 23 OKT 2014 13:27

Efter inledande formalia med närvaro/frånvaro, godkännande av dagordning och föregående protokoll redovisade Marcus Norman kring ekonomin;  
  
Kommentarer gjorde kring RF-stöden, där vi nu får se vad en S/MP-regering betyder för idrotten. Utlovat anslag i valrörelsen var ett ökat anslag om cirka 275 miljoner kronor. Vi får anledning att belysa frågan senare. I skrivande stund vet vi att det inte blev något ökat anslag. Nedslag gjordes även kring sponsorintäkter där Marcus berömde nyanställde Niklas inställning och ambition, men där det ännu är för tidigt att bedöma utfallet. Med anledning av en del upp- och nedjusteringar av tävlingsintäkter diskuterades anmälningsläget i pojk- och flickserier där vi ser stora uppgångar i P16 och F17, men nedgångar i P18 och P20 med många avhopp. Vidare berördes SM-finalerna och förväntat utfall med anledning av flytten. Marcus berättade även kring känslan i uppstarten med Globen-organisationen, och den var mycket positiv.
  
Därefter redovisade Karl-Erik Eckemark från höstens arbete i Ekonominämnden som går ut på att få in resultat- och balansrapporter från föregående säsong. Fyra föreningar granskas för närvarande, med gott hopp om att lösa samtliga situationer. Som helhet är det ekonomiska läget det bästa på länge.
   
Marcus föredrog kort om att RF ska flytta och bakgrund till det. Kostnadsmässigt är de olika alternativen liknande. Beslut om var det nya Idrottens Hus ska ligga kommer under hösten. Styrelsen beslutade att Bandyförbundet flyttar med om kostnadsbilden blir den som RF i detta läge förutspår.  
  
Marcus redovisade från arbetsgruppen som ser över seriepyramiden. Gruppen har haft ett möte, som varade i två dagar, där alla hade många uppgifter att bidra med inför uppstarten. Med hjälp av stor informationsinhämtning och redovisning har alla deltagare fått en ganska så enad bild om var vi står. Frågan är komplex där sportslighet, ekonomi, reseavstånd, licensläge, juniorlag, isytor m.m. har penetrerats. Gruppen var efter halva mötet överens om att seriesystemet måste ”tömmas” på ett antal platser för att få hårdare konkurrens om platserna i de övre serierna. Nästa möte sker den 27/10. En stor del av Förbundet möter läggs tills detta, så att föreningarna får gott om tid på sig att kommentera arbetet. Gör din röst hörd och kom dit! Separat inbjudan har kommit från ditt distrikt.
  
Därefter följde långa diskussioner om elitlicensen, eller framförallt de sportsliga delarna av den. Det finns ett önskemål om att de sportsliga kriterierna ska bort, för att kunna vara än mer stringent kring de ekonomiska delarna. Ett önskemål från styrelsen riktades till FSE om att införa nya sportsliga krav från 2016/2017, men med ekonomiska bestraffningar/belöningar istället för indragen elitlicens. Tills vidare finns inga sportsliga krav i elitlicensen.

Därefter redovisades Tävlingskommitténs förslag på hur Svensk Elitbandy ska disponera straffavgifter. En fråga som har sitt ursprung från årsmötet.

 

Det beslutades att FSE;

 

-          Har rätt till av DN utdömda straffavgifter för pyroteknik och ordningsstörande vad avser elitserier, slutspelet och bandyfinalen.

-          FSE ska senast 1 april varje år komma med en redovisning för föregående år och planering för eftervarande år för på vilket sätt pengarna använts till föreningarnas säkerhetsarbete.

 

Stig redovisade kort från den internationella scenen där det Ryska förbundet återigen lagt tävlingsmatcher under Internationell Zon vilket gör att herrlandslaget inte kan kalla eventuella Rysslandsproffs till landskamperna i december. Under helgen i Sandviken har RBF insett misstaget och det ser nu istället positivt ut där omgångar i ryska superligan kommer att flyttas.  
   
Några reflektioner och diskussioner kring Svenska Cupen uppstod, Stig ville att inte bara spelplats utan även spelform kan utvärderas. Frågor kring detta hade uppstått i Lidköping. Marcus gav en kort information kring varför formatet ser ut som det gör, och spelplats är den som den är. Karl-Erik poängterade att det är en TK-fråga.  
   
Mötet började nå sitt slut, från damnätverket hade nu Anna Klingborg bjudits in och hon redovisade kring uppkomsten av damnätverket och på vilket sätt som de jobbar i jämförelse med den tidigare damkommittén. Nätverkets ledstjärnor är Idrotten Vill och Vision 2017. Arbetet genomsyras av samverkan och att få många, helst alla, att jobba tillsammans. Nätverket ska fungera som en motor i förbund, distrikt och förening och presentationen avslutades med en genomgång av det första årets aktiviteter, planeringen för 14/15 och konkreta mål för 13/14 och 14/15.

Det händer inte ofta, men applåder utbröt i styrelserummet vilket får sammanfatta det samlade intrycket.

 

Innan lunchen bockades ett par övriga ärenden av. Bland annat hade den nystartade Allsvenska Serieföreningen bett om 48 000:- i startbidrag. Det beviljades i utbyte mot en handlingsplan. Stig redovisade kort att fallet kring Jonas Holgerssons avstängning och RINs upphävande av domen fått stort genomslag i medierna, men inga kommentarer i övrigt lämnades. Slutligen hade en skrivelse från tre distrikts domaransvariga kommit, med anledning av de nedförhandlade domararvodena på ungdomssidan. Det beslutades att ett lite djupare nedslag behöver göras och att Marcus och Stig tar frågan vidare.

 

Stig tackade för ett innehållsrikt och bra möte och konstaterade att tävlingarna i Sandviken varit mycket trevliga och välarrangerade. Mycket glädjande var att två Svenska lag utanför mötesrummets fönster hade spelat sig till final. VSK Bandy tog senare hem cupen och kan nu titulera sig Världens Bästa Klubblag.

 

Nästa möte hålls i Örebro den 8 december klockan 10:30. 

Skribent: Marcus Norman
Epost: This is a mailto link

NÄR DU SKADAT DIG

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET


FLICKBANDYNS DAG

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

IDROTTSLYFTET 

 

SVENSKA SPEL

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

Postadress:
Svenska Bandyförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996000
Fax: 086996340
E-post: [saknas] Information

Se all info

 


Corona RF