#nouse{ color:red; } Årsmötesprotokoll BDV 17/18. - Västergötland
Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll BDV 17/18.

10 SEP 2018 12:54
  • Skapad: 10 SEP 2018 12:54

Årsmötesprotokoll för Västergötlands Bandyförbund 2018-06-11

                                           

Dag och tid:                        Måndagen den 11 juni 2018 kl. 18.30

                                           

Plats:                                  Restaurang Sockerfabriken i Lidköping

                     

 

INLEDNING

 

             *                  Ordförande Bengt Arwidson hälsar samtliga välkomna till Västergötlands Bandy-

                    förbunds årsmöte 2018.

 

            UPPVAKTNINGAR

                           

                                   Bäst 2017/2018:

                                   Årets ledare:                        Jonathan Rask/Jesper Larsson, IFK Vänersborg

                                   Årets spelare:                       Martin Johansson, Villa Lidköping

                                   Årets Junior:                        Joel Broberg, Villa Lidköping

                                   Årets Dam                           Frida Wiklund, Villa Lidköping

                                   Årets flickspelare:               Viktoria Karlsson, Villa Lidköping

                                   Årets domare:                      Anders Berg, Vänersborg

                                  

 

                                   Samtliga uppvaktas med tal, diplom, presentkort och blommor.

 

                                   VBF:s ungdomsstipendium 2017/2018:

 

                                   Sebastian Svensson             Villa Lidköping Bk

 

Uppvaktas med tal, penninggåva, diplom och blommor.

 

 

                            Stig Bertilsson inledde med att informera om den gångna bandysäsongen och om kommande säsong.       

 

Årsmötets öppnande

 

                                   Ordförande Bengt Arwidson inleder årsmötet med att hälsa våra hedersledamöter och Bandyförbundets ordförande Stig Bertilsson välkomna.

                       

                                   Med dessa ord förklarar Bengt Arwidson årsmötet 2018 öppnat.

 

 

              § 1                Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd

Upprop görs och samtliga fullmakter godkänns liksom röstlängden.

§ 2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

                      Kallelse till årsmötet har i god tid (4 veckor före) utskickats till distriktets föreningar

                      Via brev och mail och har dessutom varit utlagt på VBF:s hemsida.

                      Årsmötet beslutar

 

att                  årsmötet utlysts i behörig ordning.

 

§ 3                 Val av ordförande för årsmötet

                      Årsmötet beslutar

 

                      att                  välja Stig Bertilsson till ordförande för årsmötet.

 

 

§ 4                 Val av sekreterare för mötet

                      Årsmötet beslutar

 

att                  välja Helène Ingemarsson till sekreterare för årsmötet.

 

 

§ 5                 Val av protokolljusterare samt rösträknare

                      Årsmötet beslutar

 

att                  utse Rune Gustafsson och Bengt Gustafsson till protokolljusterare

                      tillika rösträknare för årsmötet.

 

                      Förslag till dagordning godkändes

 

 

§ 6                 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser

  1. A.     Styrelsens verksamhetsberättelse för säsongen 2017/2018, vilken utdelats vid årsmötet, studeras och kommenteras av styrelsen.

Årsmötet beslutar

 

att            godkänna verksamhetsberättelsen i befintligt skick.

 

  1. B.       Stig Bertilsson uppläser revisionsberättelsen.

Årsmötet beslutar

 

att            godkänna revisionsberättelsen.

 

§ 7                 Fråga om fastställande av resultat och balansräkning

 

                      Att                 godkänna fastställande av resultat och balansräkning

 

§ 8                 Fråga om användande av överskott och täckande av underskott

                      Årsmötet beslutar

 

                      att                  balansera årets överskott i ny räkning.

 

 

§ 9                 Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning

                      Årsmötet beslutar

 

                      att                  ge SDF-styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

 

§ 10               Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan

                      Verksamhetsplanen med ekonomisk plan finns i Verksamhetsberättelsen på sid 29-30.

                      Årsmötet beslutar

 

att                  godkänna verksamhetsplanen och den ekonomiska planen för säsongen 2017-2018 i befintligt skick.

 

Bengt informerade angående föreningsutveckling i Vänersborg som  fick inställas då för få anmälda föreningar anmäldes

 

§ 11               Behandling av ingivna förslag (motioner) samt av SDF-styrelsens förslag

 

  1. 1.      Motion 1 Gemensam starttid

Stödja styrelsens förslag

 

  1. 2.      Motion 2 Övergångsregler

                                    Mötet beslutar att Stödja styrelsens båda förslag.

 

  1. 3.      Motion 3

 

  1. 4.      Motion 4 Elitlicens

Mötet beslutade att stödja styrelsen förslag

 

  1. 5.      Motion 5 Utvecklingsavtal juniorer

Mötet beslutat att gå på motionärens förslag

        

  1. 6.      Stadgeändringar

Matchfixning, dopning

Mötet beslutade att gå styrelsens förslag

 

 

§ 12               Val av ordförande i SDF för 1 år

                      Avgående är Bengt Arwidson.

                      Årsmötet beslutar

 

                      att                  omvälja Bengt Arwidson till SDF-ordförande på 1 år.   

 

 

§  13              Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år     

                      Mötet beslutade att välja 3 ledamöter i styrelsen

                     

                      Avgående är Heléne Ingemarsson, Alf Larsson, Dan Kjellson och Mikael Bengtsson

 

att                  omvälja Heléne Ingemarsson och Alf Larsson. Nyval av Ann-Sofie Dahlberg som styrelseledamöter för en tid av 2 år. Tilläggsval av Tomas Bridholm för en tid av ett år som går in för Mikael Bengtsson som avgår på grund av sjukdom.

 

 

§  14              Val av 2 suppleanter på 1 år

 

                      Avgående är Hans Peterson, Tomas Bridholm och Kerstin Gustavsson

                      Årsmötet beslutar

 

att                  omvälja Hans Peterson och Kerstin Gustavsson som suppleanter på 1 år.

§ 15               Val av revisor för en tid av 1 år

                      Avgående är Folke Olsson.

                      Årsmötet beslutar

 

                      att                  omvälja Folke Olsson som revisor för en tid av 1 år.

 

 

 

§ 16               Val av ordförande och ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

                      Årsmötet beslutar

 

att                  välja Christian Nilsson som ordförande och Rune Johansson och Kerstin Gustavsson, valberedningen ska bestå av 3 ledamöter.

 

§ 17               Val av ombud och erforderligt antal ersättare till SF-mötet

                      Årsmötet beslutar

 

                      att                  styrelsen utser representanter från DF Västergötland.

                     

Till SF-mötet i år kommer Bengt Arwidson och Dan Kjellsson att representera DF Västergötland. 

 

 

§ 18               Val av hedersledamöter

                      Då inga förslag finns utgår ärendet.

 

 

§ 19               Avslutning

Stig Bertilsson avslutade mötet

 

Bengt tackade avgående Dan Kjellsson för sitt arbete i styrelsen

Bengt inbjuder till middag bestående av Bandybiff och avslutar årsmötet mötet 2018

 

Dag som ovan

 

 

 

……………………………………             ………………………………………..

Ordförande                                               Sekreterare

Bengt Arwidson                                        Helene Ingemarsson

 

 

…………………………………….

Årsmötets ordförande

Stig Bertilsson

 

 

Justeras:

 

 

 

…………………………………….            ……………………………………..

Rune Gustafsson                                       Bengt Gustafsson

 

 

Skribent: Tomas Arvidsson
Epost: Adressen Gömd

Forstasidan

Följ oss på Facebook
Facebook-BDV
 


Västergötlands Bandyförbund
Brättevägen 15
462 35 Vänersborg
Tel: 070-277 76 88

Hemsida:
 www.svenskbandy.se/vastergotland

E-post:
This is a mailto link

Bankgiro: 629-0001

 

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET

Skridskokul_2015_frilagd

FLICKBANDYNS DAG

BANDYFÖRSÄKRINGEN

Folksam_210px

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

IDROTTSLYFTET 

 

SVENSKA SPEL

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg