#nouse{ color:red; } SAMSYN - Västergötland
Hoppa till sidans innehåll

SAMSYN

30 MAJ 2016 12:56
BDV har valt att deltaga i Samsynprojektet inom Västgötaidrotten.
  • Uppdaterad: 03 DEC 2017 23:08

Ordförande Bengt Arwidson undertecknade dokumentet SAMSYN torsdagen den 26 maj på Idrottenshus i Skövde.

Bakgrund Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Här i Västergötland har vi en unik satsning som vi kallar Samsyn Västgötland. Där utgår vi ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. Men med jämna mellanrum kommer det samtal från föräldrar och ledare som berättar om hur idrotterna konkurrerar med varandra på ett negativt sätt. Det är ingen som vinner på en sådan konkurrens och det är därför som Västergötlands Fotbollförbund, Västergötlands Handbollförbund, Västergötlands Ishockeyförbund, Västergötlands Innebandyförbund och Västergötlands Bandyförbund har enats om de här riktlinjerna när det gäller säsonger. Vi arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 16 år ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. Vi ska i största möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar inte ”tvingas att välja” aktivitet.
Dilemmat Det finns barn och ungdomar som bara håller på med en idrott och de måste kunna få träna året om.  Cuper ligger ofta på tider som är utanför den egna idrottens ”säsong” och då ställer till problem för den  andra idrotten. Rädslan över att tappa träning och komma efter sätter press på barn så att de har svårt att välja. Det finns därför en stor risk att de tröttnar och känner en press.
Högsäsonger Fotbollen  april - september Handboll  oktober - mars Ishockeyn oktober - mars Innebandy Bandy
Riktlinjer 1.  Man spelar klart sina säsonger 2.  Respektive idrott måste få ha träningar ”året runt” för de som bara väljer att utöva en idrott 3.  Vid cuper och träningar som anordnas när min idrott har ”lågsäsong” och krockar med idrott i hög-  säsong arbetar vi utefter att: - Cuper - Högsäsongsidrotten har ”förtur”. Ta hänsyn till att ungdomarna kan hålla på med fler idrotter      och kommunicera planeringen med de andra idrotternas ledare - Träningar - Ledarna har kännedom om vilka som har annan idrott och visar tydligt att det är helt OK         att  träna ”högsäsongsidrotten” när det krockar 4.  Respektive förbund ska ta upp SAMSYNS riktlinjer på ledarträffar och se till att ungdomsansvariga och    ordförande i föreningarna har god kännedom om SAMSYN
Västergötland
 SAMSYN
Västergötland
 SAMSYN
Fotboll-, Handboll-, Ishockey-, Innebandy och Bandyförbunden i Västergötland arbetar och tar gemensamt ansvar för att barn och ungdomar tom 16 år ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt. Vi ska i största möjliga mån undvika att organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar ”tvingas att” välja aktivitet.
Det gör vi genom att; Varje idrott har utsett sin representant till en koordineringsgrupp. Representanten har kunskap/insyn i sin idrott - från barn till distriktslagsverksamhet. Respektive förbundsrepresentant i arbetsgruppen äger mandat/har befogenhet att göra den gemensamma planeringen. Arbetsgruppen ses 2 ggr/år för en gemensam planering av aktiviteter (i slutet av maj och i slutet av september).
Arbetsgruppen har fokus på Verksamhet som rör barn och ungdom upp t o m 16 år. Syftet är att hela tiden jobba med individen i fokus och i möjligaste mån undvika kollisioner mellan idrotterna när det gäller tävlings-, distriktslags och DM-verksamhet samt händelser såsom t ex ”Hockeyns dag” och ”Fotbollens dag” med mera.
Du som förälder/ledare Har en viktig roll i att ha kunskap om detta samarbete samt känna till den aktivitetskalender som finns tillgänglig på respektive förbunds hemsida. Vår önskan och förhoppning är att du som ledare och/eller förälder skapar och upprätthåller en stödjande miljö så att individen (barnet/ungdomen) kan utöva flera idrotter samtidigt. Ditt förhållningssätt och din attityd gör skillnad, tänk på det!
Kollisioner Är något vi inte till 100 % kan undvika eftersom det finns tävlingar, turneringar mm som ägs, planeras och genomförs från centralt eller regionalt håll. Men det vi kan förändra, där vi kan påverka, framförallt på lokal nivå (distriktsverksamhet) så gör deltagande förbund sitt yttersta för att undvika kollisioner.
Gemensamma riktlinjer för Samsyn Västergötland (distriktsnivå och högre) Samtliga deltagande förbunds styrelser har beslutat om gemensamma riktlinjer. Syftet är att rangordna eventuella aktiviteter som kolliderar. Beslutet är till för att underlätta för ledare om vilka aktiviteter som prioriteras utifrån samarbetet mellan deltagande förbund. Ledaren ska således uppmuntra individen att delta utifrån nedan prioritering och inte utifrån eget intresse/den egna idrotten. Styrelserna har beslutat att följande rangordning ska gälla och att den ska vara gällande över idrottsgränserna mellan de deltagande förbunden (fotboll, handboll, ishockey, innebandy och bandy).
Vid en eventuell kollision mellan de olika idrotterna ska enligt beslut från respektive förbundsstyrelse  följande prioritering/rangordning gälla: 1) Aktiviteter på internationell och nationell nivå 2) Aktiviteter på regional nivå (dvs arrangerade av flera SDF i samverkan över distriktsgränserna) 3) Aktiviteter på distriktsnivå (dvs arrangerade av det egna SDFet)
Aktivitetskalender
Västergötland
 SAMSYN
AktivitetskalenderVid en eventuell kollision på samma nivå (internationell/nationell, regional, distrikt) mellan olika idrotter ska enligt beslut från respektive förbunds styrelse följande prioritering/rangordning gälla: 1) Slutspel 2) Match 3) Uttagning/läger 4) Träning
Vid en eventuell kollision på samma nivå och vid liknande arrangemang, t ex match på distriktsnivå i både fotboll, handboll, ishockey, innebandy och bandy ska ledaren inte försöka påverka individens beslut genom att säga att denne inte längre får delta i den ena eller den andra idrotten.
Skövde 9 februari 2016
Gerhard Sager Ordförande Västergötlands Fotbollförbund
Gunilla Flink Ordförande Västergötlands Handbollförbund
Bengt Arwidson Ordförande Västergötlands Bandyförbund
Jonas Sandberg Ordförande Västergötlands Ishockeyförbund

Skribent: Tomas Arvidsson

Forstasidan

Följ oss på Facebook
Facebook-BDV
 


Västergötlands Bandyförbund
Brättevägen 15
462 35 Vänersborg
Tel: 070-277 76 88

Hemsida:
 www.svenskbandy.se/vastergotland

E-post:
This is a mailto link

Bankgiro: 629-0001

 

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET

Skridskokul_2015_frilagd

FLICKBANDYNS DAG

BANDYFÖRSÄKRINGEN

Folksam_210px

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

IDROTTSLYFTET 

 

SVENSKA SPEL

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200

 


TFFIR_Bandyforbundet_RGB_250px.jpg