#nouse{ color:red; } OM BANDYHJÄRTAT - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

OM BANDYHJÄRTAT


Grundidé 

Bandyhjärtat är ett nationellt nätverk vars gemensamma nämnare är att hjärtat klappar för Svensk Bandy och att vi ser vikten av att stödja ungdomsbandyn över hela landet.
Vi förenar nyttan vi skapar för bandyn med nöjet att få träffas i nätverksträffar och då främst i samband med Bandyevenemang.
Bandyhjärtats verksamhet fokuserar på att finansiera turneringar och andra aktiviteter som håller Sveriges bandyungdomars intresse för
sporten vid liv från unga år och upp genom tonåren .
All sponsring går till ändamål som stödjer ungdomsbandyn. 

   
Våra Värderingar 

Bandyhjärtats sponsorer skall vara goda ambassadörer för ungdomsbandyn och för bandyns kärnvärden:
-Bandyn är en breddsport som tar sitt sociala ansvar genom att ge så många ungdomar som möjligt chansen till att ha kul med klubba och boll på isen.
-Bandyn har en identitet som andas äkta folklighet, en anrik tradition och framför allt en gemenskap och ett stort hjärta både på läktare och på isen.
  

Verksamhet 

Vi genomför nätverksträffar kopplat till de projekt nätverket stödjer. Årsmötet sker i samband med Bandyfinalen.
I nära samarbete med Svensk Elitbandy och Svenska Bandyförbundet sponsrar vi angelägna nationella ungdomsprojekt. Alla medel går oavkortat till dessa projekt.
Vi upprätthåller en förteckning över alla sponsorer med kontaktuppgifter för att främja nätverksbyggande.
Nätverket är uppbyggt på ideell basis och drivs av en styrelse som leder och administrerar verksamheten.

   
Målsättning

Vår målsättning är att Bandyhjärtat kommer att spela en viktig roll för en fortsatt tillväxt i hela Sverige för världens roligaste sport och att vi knyter nya vänner och affärsrelationer genom ett aktivt nätverk.

   
Medlemskap

Medlem i nätverket blir du om du sponsrar privat eller via företag med minst 1000 sek varje år
Sponsorer som finansierar med minst 5000 sek erhåller ett Diplom från Bandyhjärtat. 

Uppdaterad: 16 NOV 2017 12:50

Bandyhjärtat 178px