#nouse{ color:red; } OM BANDYHJÄRTAT - Svenska Bandyförbundet
Hoppa till sidans innehåll

OM BANDYHJÄRTAT


SYFTE

Bandyhjärtat är en förening vars syfte är att stödja ungdomsbandyn över hela landet.
Genom Bandyhjärtats ungdomsfond sponsrar vi aktiviteter på lokal såväl som nationell nivå. Vårt fokus är turneringar och andra aktiviteter som håller Sveriges bandyungdomars intresse för sporten vid liv från unga år och upp genom tonåren


VÅRA VÄRDERINGAR

Bandyhjärtats medlemmars och sponsorers hjärta skall brinna för bandyn.
Bandyhjärtats medlemmar är goda ambassadörer för ungdomsbandyn och för bandyhjärtats verksamhet. Vi visar detta genom att verka för och sprida Glädje, Gemenskap och Hjärta, på isen och på läktaren.


VERKSAMHET 

Verksamhetens huvudsyfte är att finansiera verksamheter enligt vår grundidé genom medel fonderade i Bandyhjärtats ungdomsfond. Medel till fonden kommer via sponsorer och medlemsavgifter.
Medlemmar och Enskilda Bandyklubbar kan ansöka om medel för att genomföra ungdomsaktiviteter. Bandyhjärtats styrelser beslutar om tilldelning av medel ur fonden.


MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att Bandyhjärtat skall spela en viktig roll för en fortsatt tillväxt i hela Sverige för världens roligaste sport.


MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Det finns tre olika typer av medlemskap: 

1 Permanent medlemskap
Permanent medlemskap innebär fullt ansvar för att fonden och dess medel förvaltats enligt gällande lag och föreskrifter.
Permanent medlemskap är exklusivt och kan bar innehas av Svenska Bandyförbundet, Svensk Elitserieförening och Allsvenska serie föreningen. De permanenta medlemmarna utser en ordförande för verksamheten.
Årsavgift 1000 sek

2 Sponsormedlemmar
Alla sponsorer av Bandyhjärtat tilldelas medlemskap på årsbasis.
Som sponsor medlem erhåller man förmåner knytet till vilket sponsorpaket man väljer.
Lägsta sponsor nivå är 5000 sek

3 Bandyhjärtats vänner
Enskilda individer vars hjärta brinner för bandyn och som vill ge sitt stöd för ungdomsbandyn.
Årsavgift 200 sek

Uppdaterad: 16 NOV 2017 12:50

Bandyhjärtat 178px