#nouse{ color:red; } Ungdomsbandy - Hallands Bandyförbund
Hoppa till sidans innehåll

Ungdomsbandy


Regelverk för ungdomsbandyn inom Hallands Bandyförbund


7-mannabandy sammandrag

Allmänt
Sammandrag omfattas av både pojkar och flickor. Flickor får delta i mixade lag eller som rena flicklag. Flickor/flicklag får vara två år äldre. Sammandrag omfattar åldersgrupper upp till 11 år.

Planering
Tidpunkter samt vilken förening som ansvarar för resp sammandrag fastställs av Hallands Bandyförbunds ungdomskommitté. Någon anmälningsavgift tas inte ut då föreningarna själva administrerar arrangemangen, såsom; att boka tid på banan, inbjuda resp kalla anmälda lag med matchprogram, se till så att planer iordningställs, omklädningsrum finns och att domare tillsätts. Föreningen redovisar utfallet av genomfört arrangemang (antal deltagande lag m m) till ungdomskommittén.

Dispensregler
Det är tillåtet med tre överåriga spelare, max två på plan samtidigt. Dessa ska vara namngivna på papper innan påbörjat sammandrag och lämnas till arrangerande förening.

Antal spelare
Sju spelare på plan och fritt antal avbytare. Lag som ligger under med fyra mål får sätta in en extra spelare och vid sex måls underläge får laget ha två extra spelare på plan.

Domare
En eller två domare (det bör vara föreningsdomare) med korrekt utrustning och kunskap om reglerna utses av arrangerande förening.

Resultatrapportering
Matchprogram anslås men resultattavla lämnas blank. Inga resultat redovisas för sammandrag på plats eller till Hallands Bandyförbunds hemsida. Matchrapporter skrivs ej.

5-mannabandy
Åldersgruppen U7 spelar 5-mannabandy och då är planens storlek ¼-dels plan. 7-mannabandymål används. Inga hörnor. I övrigt samma regler som för 7-mannabandy.

 

Seriemöte

Seriemöte och ungdomskonferens hålls varje år i början av oktober samordnat med Göteborgs Bandyförbund. Under seriemötet ska deltagande i cuper redovisas.

 

Anmälan och avgift för seriespel

Anmälan till seriespel ska vara förbundet tillhanda på anmälningsblankett senast 1 september. Därefter fakturerar förbundet anmälningsavgift för deltagande i seriespel. Om inte betalning inkommit inom föreskriven tid kan laget strykas från seriespelet. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka om ett lag drar sig ur serien.

 

Matchändring

Göteborgs- och Hallands Bandyförbunds gemensamma tävlingskommitté kan medge ändrad matchdag eller matchtid på grund av omständighet som kommit till förenings kännedom efter spelordningens fastställande.

Framställning om ändrad matchdag ska skriftligen, med angivande av orsak till önskad ändring, sändas till Göteborgs Bandyförbunds kansli. Blankett  finns på Göteborgs Bandyförbunds och Hallands Bandyförbunds respektive hemsida.

Skäl till matchändring är yttre förhållanden (ingen is eller dåligt väder), spel med RM-lag, SM-spel samt landslagsuppdrag. Däremot är deltagande i cuper inte skäl till att ändra matchdag.

För matcher, som ändras inom 10 dagar före fastställt speldatum, uttages en avgift på 200:-. Avgiften faktureras den förening som begärt matchändringen, eller delas upp på båda föreningarna om båda begärt matchändring. Vid match uppskjuten på grund av yttre förhållanden (ingen is eller dåligt väder) utgår ingen avgift.

Uppskjuten match ska spelas inom 30 dagar om inte annat överenskommes. Uppskjuten match ska spelas före seriens sista spelomgång. Om föreningarna inte kan komma överens om ny speldag, fastställer tävlingskommittén ny speldag.

 

Flyttning av spelare

Om förening deltar med mer än ett lag i samma serie får flyttning av max tre spelare mellan lagen ske vid samma matchomgång.

 

Åldersdispenser

Åldersdispenser är inte tillåtna för att höja standarden på det egna laget. Om möjlighet finns ska spelare i första hand användas i äldre lag i seriesystemet. Flickor får vara max två år äldre utan att dispens behöver sökas.

Dispensansökan görs skriftligen på särskild blankett  till Göteborgs Bandyförbunds kansli. Tävlingskommittén handlägger och beslutar i alla dispensärenden. Innan dispensansökan behandlas ska en avgift om 500:- vara inbetald.

Vid ansökan ska föreningen redovisa antalet spelare i berörda åldersgrupper samt tydligt motivera varför man söker dispens.

Dispens kan sökas för max fem namngivna spelare, varav två får deltaga vid varje matchtillfälle. På matchrapporten ska överåriga spelare markeras.

Om synnerliga skäl föreligger kan tävlingskommittén bevilja dispens för fler spelare än fem och att fler än två får deltaga vid varje matchtillfälle.

Godkända dispenser meddelas deltagande föreningar i aktuell serie.

 

Matchsekreterare

Utbildad matchsekreterare ska finnas vid seriespel för 11-mannalag.

 

Matchrapporter

Svenska Bandyförbundets matchrapport används och denna ska skickas in av matchsekreterare till:

Göteborgs Bandyförbund
von Utfallsgatan 21
415 05  GÖTEBORG
Fax: 031-263928

 

Resultatrapportering

Matchresultat ska omgående inrapporteras av matchsekreterare via telefonnummer: 0771-680680.

Vid missad resultatrapportering ska Göteborgs Bandyförbunds kansli kontaktas via e-post This is a mailto link eller tfn 031-266558 med gällande resultat- och matchnummer.

 

Föreningsdomare

Alla klubbar ska utbilda föreningsdomare varje år. Efter utbildning tilldelas domaren ett legitimationskort. Domaransvarig ska finnas i varje klubb. Korrekt utrustning ska användas.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:32 Skribent: Anne-Christine Svensson
Hallands Bandyförbund c/o Bengt-Åke Torhall
Bosgårdsvägen 2
314 41 Torup
Tfn: 0345-20287
Se all info

 

Postadress:
Hallands Bandyförbund
Bengt-Åke Torhall, Bosgårdsv 2
314 41 Torup

Kontakt:
Tel: 034520287
E-post: This is a mailto link

Se all info