#nouse{ color:red; } HBFs utmärkelser - Hallands Bandyförbund
Hoppa till sidans innehåll

HBFs utmärkelser


Bestämmelser för HBFs utmärkelser

 

Standar

Förbundets standar kan tilldelas

Förening tidigast vid dess 20-årsjubileum

Ledamot i förbundsstyrelse efter 20 år i styrelsen

Ledamot i föreningsstyrelse efter 25 år i styrelsen

Förbund eller organisationer som Hallands Bandyförbund har samarbete med

 

Förtjänstmedalj

Medaljen i silver kan tilldelas

Den som under minst 10 år innehaft förtroendeposter i Hallands Bandyförbunds styrelse eller på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för bandyidrotten i förbundets organisation.

Den som under minst 15 år innehaft förtroendeposter inom föreningens styrelse eller på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för bandyidrotten i föreningens organisation.

Medaljen i guld kan tilldelas

Den som innehar medaljen i silver och som under minst 15 år innehaft förtroendeposter i Hallands Bandyförbunds styrelse eller på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för bandyidrotten i förbundets organisation.

Den som innehar medaljen i silver och som under minst 20 år innehaft förtroendeposter inom föreningens styrelse eller på ett synnerligen förtjänstfullt sätt arbetat för bandyidrotten i föreningens organisation.

 

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken för spelare kan tilldelas

Den som under minst 15 år deltagit i högst två föreningar i Halland och därvid årligen spelat minst 1/3 av samtliga matcher. Matcherna räknas från det år spelaren fyllt 15 år.

Förtjänsttecken för domare kan tilldelas

Den som dömt aktivt under minst 15 år.

 

Ansökan

Förslag och ansökan av utmärkelse kan lämnas av förbundsstyrelsen och föreningsstyrelse.

Ansökan med meritförteckning och förslag till erhållande av utmärkelse ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 2 månader före den dag som utdelningen ska äga rum.

 

Beslut

Beslut om utdelande av utmärkelse fattas av förbundsstyrelsen.

 

Utdelning

Utmärkelse utdelas vid förbundets årsmöte, föreningsjubiléum eller vid annat lämpligt tillfälle.

 

Registrering

Förbundet ska föra register över utdelade utmärkelser.

 

Övrigt

Mellan varje utmärkelse ska minst 3 år förflyta. Utmärkelse tilldelas ej person som slutat sin verksamhet 6 år före det datum ansökan för vederbörande inkommer.

I förekommande fall kan spelare och ledare få räkna tid i två föreningar tillhörande Hallands Bandyförbund.

Uppdaterad: 06 APR 2010 21:12 Skribent: Anne-Christine Svensson
Hallands Bandyförbund c/o Bengt-Åke Torhall
Bosgårdsvägen 2
314 41 Torup
Tfn: 0345-20287
Se all info

 

Postadress:
Hallands Bandyförbund
Bengt-Åke Torhall, Bosgårdsv 2
314 41 Torup

Kontakt:
Tel: 034520287
E-post: This is a mailto link

Se all info