#nouse{ color:red; } Tävlingsreglemente - 12/13 - Dalarnas Bandyförbund
Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsreglemente - DIV. II DALARNA 12/13


SBF

2012-10-01


PM INFÖR DIV. II DALARNA 

 

TÄVLINGSREGLEMENTET

Tävlingsreglementet med arrangerande förenings-, gästande lags- och domarnas skyldigheter, ekonomiska bestämmelser samt bestämmelser för hela seriesystemet 2012/13 liksom tävlingsbestämmelserna finns infört i Bandy 2013

 

Bestämmelsernas tolkning:

Okunskap om bestämmelserna och dess tolkning fritar ej från ansvar.

 

TÄVLINGSADMINISTRATION

 

Serierna tillhör Region Nord.  

Alla tävlings- och bestraffningsärenden handläggs av TK i ovanstående Region. Regionerna finns på SBF:s hemsida samt i Tävlingsreglementet.

 

MATCHTIDER

Sker i samråd med serieledaren.

 

ANTAL DELTAGARE  

Alla lag får ställa upp med max 16 spelare. I seniorbandy skall två (2) av avbytarna vara U 20-spelare (födda 1992 eller senare). Dessa skall vara utespelare. 

 

Tre spelare - en målvakt och två utespelare - från representationslagets senaste seriematch, äger rätt representera sin förening i lägre serie.  

 

REGELÄNDRINGAR 2012/13
Se SBF:s hemsida.

 

MATCHSEKRETERARE

Lista över godkända matchsekreterare kommer att läggas ut på SBFs hemsida

(länk-domare).

 

LAGUPPSTÄLLNING

Matchrapporten skall ifyllas i av matchsekreteraren för att sedan godkännas av domaren.

 

MATCHRAPPORT

Matchrapport skall, av domaren, insändas inom två dagar efter spelad match till

Nils-Erik Borgh. Per Smeds Gata 9 B 78445 BORLÄNGE

 

GROV UTVISNING (FÖRLÄNGT MATCHSTRAFF)

Utvisad spelare som erhållit grov förseelse får inte delta i lagets nästkommande match (förlängt matchstraff) ingående i förbundsserierna (inkl. kval och slutspel etc.). I förekommande fall kan spelare åläggas ytterligare bestraffning efter beslut av administrerande myndighet.

 

Observera: Klubbarna är skyldiga att bevaka så att spelaren inte deltar i näst kommande match i samma serie.

 

DOMARKALLELSE

Det är arrangerande förenings skyldighet att kalla domarna i god tid – minst 3 dagar - före matchen. Domare som inte får kallelse är skyldiga att själv ta kontakt med arrangerande förening och ta reda på att matchdag och matchtid stämmer så att det inte blir några missförstånd.

 

DOMARKONTAKTEN

Regelnyheter, tolkning av regler och en del annat som berör spelet och domarna finns i Bandy 2013 och/eller Tävlingsreglementet. Domarnas befogenheter, som spelreglerna ger honom, börjar när domaren kommer in på spelplanen. Domarens beslut som rör matchen är slutgiltiga vilket även gäller slutresultatet i matchen.

 

KONFRONTATION
Med anledning av händelser i form av konfrontationer av matchledare (domare) i halvtidspaus samt efter matchens slut vill RDK och TK gemensamt förtydliga att följande gäller:

 

Vid halvtidspaus får inga spelare komma fram till domarna vid isen, för att få förklaringar till domslut som varit under första halvlek. Detsamma gäller ledare som står och väntar vid sargkanten, när domarna kommer dit. Domarna måste ha samma rätt som lagen att få välbehövlig vila utan att behöva förklara domslut.

 

Efter slutsignalen gäller samma sak. Däremot är lagen välkomna in i domarrummet efter match för att prata med domaren tidigast 20 minuter efter slutsignal och skall ske i domarrummet.

 

DOMARVÄRDAR

Respektive klubb utser domarvärdar som skall hjälpa domarna till rätta före, under och efter matchen. Genom dessa domarvärdar hoppas vi att det skall bli ännu bättre förståelse mellan klubbarna och domarna.

 

DOMARTAXOR

Bestämmelser angående ersättning för domare i division II finns på SBF:s hemsida samt i Bandy 2013 eller i lokal överenskommelse inom respektive distrikt.

 

ISBRIST, MATCHFLYTTNING

Uppstår den situationen att matchen behöver flyttas i sista stund (match bör inte flyttas senare än kl.10 dagen före) åligger det arrangören att svara för alla merkostnader som drabbar båda lagen. Detta gäller såväl tids- som platsmässig

flyttning. Råder tveksamhet om spelplanens användbarhet ska en av domarna eller annan av DBF utsedd person vara på plats för avgörande. Sådant avgörande skall ske innan gästande lag börjar sin resa.

 

Vid is brist eller matchflyttning ska kontakt tas med serieledaren som avgör. Speciella skäl måste föreligga för att få ställa in eller flytta match.

 

Vid inställd match som resulterar i WO gäller tävlingsreglementet utom då det gäller det totala beloppet att betala som är maximerat till 2000 kr/match och endast vid två tillfällen varefter laget utesluts ur serien.

 

ARRANGÖRENS ANSVAR

Arrangerande förenings skyldighet är att vidtaga alla åtgärder för att skydda domare och övriga funktionärer från övergrepp samt i övrigt se till att god ordning råder före, under och efter matchen. Varje klubb är ansvarig för sina spelares, ledares och publiks uppförande före, under och efter match. I övrigt hänvisas till Bandy 2013 och Tävlingsreglementet.

 

LIKA SPELDRÄKT

För att publiken, massmedia, spelare och funktionärer lättare skall kunna skilja lagens spelare åt har domarna inför säsongen fått order att före match godkänna lagens speldräkt. Vid för lika dräkt skall gästande lag byta tröjor. Lag med tvådelad tröja bör vara speciellt observant. Klubbarna måste - i god tid före match - hålla god kontakt i denna viktiga fråga. Lagen skall ha skiljaktig färg på såväl tröjan som strumpan i förhållande till motståndarna. Domarnas beslut i denna fråga är utan appell.

 

ANSIKTSSKYDD

Ansiktsskydd av typ helgaller är obligatoriskt enligt följande:

-          Junior- och ungdomsspelare födda 1990 och senare

-          Samtliga spelare med ett öga.

Enbart ansiktsskydd försedda med godkännandemärke (CE-märke) får användas.

 

HALSSKYDD

Halsskydd obligatoriskt. Halsskyddet skall vara CE-märkt.

 

BOLLKONTROLL                                                    

Arrangörerna ska 30 minuter före match visa tjänstgörande domare att de förfogar

över minst 20 godkända bollar. Dessa bollar får sedan inte bytas till andra bollar

(annat märke eller bolltyp) före avslag.

 

PYROTEKNIK

Får genomföras på därtill anvisad plats och med iakttagande av de lokala ordnings-

föreskrifterna.

Anm. Avfyrande av raketer när bollen gått i mål får förekomma på plats enligt ovan.

S k bengaliska eldar eller liknande på läktarplats är förbjudet!

TK kommer kraftfullt att bekämpa frågan om bengaliska eldar. Sådan förening kan påräkna böter (max 25.000:-).All pyroteknik eller avfyrande av raketer i föreningar med bandyhall är strängeligen förbjuden.

 

KÖLD

 

Seniorer:

Vid kyla under -17 grader skall matchen spelas 3x30 min.

Under -22 grader skall matchen inställas.

 

Ungdomar:

Under -15 grader skall matchen spelas 3x30 minuter och vid temperatur

under -20 grader skall matchen inställas.

Köldbestämmelser i övrigt: Se Tävlingsreglementet!

 

KVALSPEL

Kvalspel: Speldagar och bestämmelser för kvalspel respektive ned-

flyttningar finns i Tävlingsreglementet samt på SBF:s hemsida.

 

BANDY 2013 

Bandy 2013 utkommer i november. Boken kostar 100: -/st. och betalas till SBF:s plusgiro 15 33 69-4. Boken/böckerna distribueras snarast.

 

LYCKA TILL I VINTER!

 

Med bandyhälsningar

 

Dalarnas Bandyförbund

 

Nils-Erik Borgh

Serieledare

073-392 52 99 bostad 0243-21 11 57

                     

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:11 Skribent: Martin Howe

Postadress:
Dalarnas Bandyförbund
Nils-Erik Borgh, Per Smeds Gata 9B
784 45 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0243211157
E-post: This is a mailto link

Se all info