#nouse{ color:red; } Trafiksäkerhetspolicy - Dalarnas Bandyförbund
Hoppa till sidans innehåll

Trafiksäkerhetspolicy


DBF har antagit följande Trafiksäkerhetspolicy och uppmanar distriktets föreningar att följa den.

För att kunna bedriva idrottsverksamhet i vårt samhälle måste föreningarna transporteras mellan olika orter. Att genomföra dessa transporter innebär ett stort folkhälsoproblem beroende på att vägtrafiken står för ett stort antal dödade och skadade per år. Förutom detta är fordonstrafiken en stor miljöpåverkare med bl a utsläpp av avgaser, framkallande av buller mm.

Idrottsrörelsen måste med utgångspunkt från dessa problem ta sitt ansvar för att minimera dessa negativa påverkningar i samhället. Dalarnas Bandyförbund vill ta sitt ansvar för att trafiksäkra och miljöanpassade transporter sker utifrån detta i samtliga föreningar i distriktet.

Dalarnas Bandyförbund har antagit följande trafiksäkerhetspolicy som också ges som rekommendation till samtliga föreningar i distriktet.

Vid resor till träningar, hemmamatcher och till samlingsplats för bortamatcher strävar vi efter att de som bor nära går eller cyklar, vi förespråkar då användandet av reflexer och cykelhjälmar. Sker resorna med bil eftersträvas samåkning. Vid resor till bortamatcher sker om möjligt resorna med fullstor buss med yrkesutbildade förare som innehar giltigt yrkeskompetensbevis. Dessutom strävar vi efter att flera lag samåker till matcherna. När ungdomslagen reser ska det finnas någon eller några föräldrarepresentanter med i bussen.
Föräldrar som vill följa med och titta på matchen åker med i bussen istället för i egna bilar.

Vid samtliga transporter gäller att säkerhetsbälten används av samtliga i fordonet, fordonet skall vara godkänt av Svensk Bilprovning och ha godkända däck. Föraren skall vara garanterat nykter och drogfri. Föraren följer givetvis gällande trafikbestämmelser. Last skall alltid säkras så att den inte kan skada någon vid inbromsning eller olycka. Vi förutsätter att trafikreglerna följs under resor som genomförs av Dalarnas Bandyförbunds föreningar. Förare är skyldiga att vid dåliga vägförhållanden ställa in resor.

Tyvärr kan det noteras att nonchalans och slarv i förhållande till gällande bestämmelser är relativt vanliga ute på våra vägar. Denna tolerans ska inte gälla inom Dalarnas Bandyförbunds föreningar.

Vid möten, konferenser och utbildningstillfällen ska vi åka tåg eller buss om möjlighet finns. Om vi tvingas åka personbil ska vi alltid sträva efter att samåka i så stor grad som möjligt. Policyn revideras kontinuerligt av Dalarnas Bandyförbunds styrelse varvid nödvändiga revisioner görs.

Senaste revisionen gjord oktober 2007.

Uppdaterad: 13 JUN 2010 14:10 Skribent: Dalarnas Bandyförbund

Postadress:
Dalarnas Bandyförbund
Nils-Erik Borgh, Per Smeds Gata 9B
784 45 Borlänge

Kontakt:
Tel: 0243211157
E-post: This is a mailto link

Se all info