#nouse{ color:red; } Ungdomsseminarium vår 2017 - Västergötland
Hoppa till sidans innehåll

Ungdomsseminarium vår 2017

2017-03-06 12:16
I Lidköping hölls ett seminarium för BDV:s föreningar ang. ungdomsverksamheten inför kommande säsong och en sammanfattning från denna säsong.
  • Uppdaterad: 2017-12-03 23:08

BDV:s ungdomsseminarium hölls i Lidköping onsdagen 5 april i LAIK lokalen.

Där ventilerades säsongen som varit och den kommande. Det pratades om flickverksamheten och hur vi går vidare. Även hur pojksidan kommer att genomföras. Läs mer här.

Bandyforum-vår i BandyDistrikt Västergötland 170405.

Protokoll.

 

Bandyforum-vår för säsongen 2016/17 hölls onsdagen 160405 i LAIK´s lokal i Lidköping. 30 deltagare från nästan alla föreningar med ungdomsverksamhet i distriktet och BDV-Utvecklingskommitté och styrelse medverkade.

 

Ordförande Per-Anders Åhs inledde mötet med att tacka alla inblandade för ett gott samarbete så att u-bandysäsongen i distriktet kunnat genomföras på ett bra sätt.

BDV-ordföranden Bengt Arvidson fortsatte med presentation av BDV´s roll och arbete med bandyn i distriktet och då främst det som berör ungdom.

Tomas Bridholm presenterade rutinerna runt distriktslagen, breddläger, uttagningar och elitläger.

P-A Åhs och Mikael Bengtsson ledde fortsättningen av genomgången av mötet.

 

Flickbandyn i distriktet fortsätter att ha en bra utveckling. Unga bandyflickor har strömmat till i Tvåstads IFK Vänersborg och Gripen. Bra BDV-läger i 13- och 15-års-grupperna och även ”Flickbandyns dag”. Aktiva, duktiga, engagerade ledare och hyfsat många spelare från distriktets olika delar. Vi hade även godkända resultat i distriktslagen i Svenska Spel F-15 och Regionsspel F-13.

Bra poolspel i F-10/12 som förra säsongen i samarbete med SydVäst-lag. Övriga orter bör se till att få lite flera flickor till Bandyskolan för att säkra spelartillgången. Flicknätverket fortsätter sina möten och kontakter för fortsatta framgångar.

 

Som tidigare så var i stort sett alla föreningar nöjda med alla poolspelens genomförande. Återkommande åtgärdspunkter som tidigare år, men blir allt bättre är tex att man åker bort och spelar mot egna föreningens lag, sent borttagna matcher, sena kallelser till poolspelens dag och tid osv. Man får se över övriga planerade åldersgruppers poolspelsdagar också.

Alla lag är alltså nöjda till helnöjda med poolspelssäsongen. Föreningarna har mer och mer fått ansvaret att bytas om att arrangera de utsedda helgerna. Bra kommunikation mellan arrangörer och ledare i god tid och kort innan har inneburit bra poolspels- arrangemang. Vi avser att fortsätta på detta sätt. Dessutom är vi positiva till ett fortsatt visst samarbete med SydVäst och Värmland.

Förbättringspunkter är bl.a. tidigare kallelser, bättre tider på dagen, domaransvarigs coaching av u-domarna, bättre koll på cuper och andra åldersgruppers poolspel i kalendern, anpassning runt sportlovsveckorna. T.e.x drabbades Skövdes traditionella 10- och 12-års ungdomscup i slutet av februari som brukar vara en mycket bra början på slutet av säsongen för lagen i BDV.

 

Samtliga västgötaföreningarna vill fortfarande definitivt att 7-manna upp t.o.m. U-12 B som spelas i poolspelsform.

 

Ledarna i föreningarna och BDV-ledningen vill ha tillbaka åldersgruppssiffrorna och bokstäver och ta bort färgerna grön, röd och svart. BDV´s tidigare hanterande med generösa dispenser fungerar bättre, då inblandade bättre vet en ålder som utgångsläge.

 

11-mannabandy fr.o.m. U-12 A ska spelas i vanlig serieform. Vissa matcher med långa resor kan ändå med fördel  samordnas av inblandade lag så att man spelar 2 matcher samma dag.

Varje förening bedömer vilka spelare som är mogna att spela på respektive nivå. Västgötaledarna rådgör dessutom inför varje säsong på Bandyforum-vår, höst och andra kontakter så att lagen hamnar så rätt det går. BDV ställer sig då bakom detta och lämnar nästan alltid dispenser för spelare i olika hänseenden för bandyns bästa.

Istider är en ständig fråga. Man kom överens om att boka poolspelens istider först, så tidigt det går. Det är svårt på de flesta arenor att ändra matchtider.

 

11-mannabandyn har genomförts bra. Några lag har haft svårt att spela alla sina matcher och det har varit isbrist, spelarbrist, sena kallelser, ”fel” speldagar etc. som spelat in. Detta måste kunna förbättras med lite olika åtgärder som diskuterades. Fortsatt samarbete med SydVäst och kanske även Småland om serier och kanske poolspel i U-12 och U-14. Detta för att om möjligt få till något eller några jämna, extra poolspel på olika nivåer.

Förbättrat samarbete med istider, främst med SydVäst för att spela två matcher om man åker långt. Vi vill ha mycket bandy per mil.

 

DM för P/F - 12 DM för P/F – 14 arrangerades av IFK Vänersborg och Gripen. Kanonbra bandyspel tidigt på säsongen tycker alla.

De arrangerar detta även 2017/18.

 

Ungdomsdomarna har denna säsong fungerat i stort sett bra.

Många vill ha ungdomsdomarutbildningen mera inriktad på att ”coacha” domarna till att bli fungerande matchledare och att domarna ”coachar” spelarna i bandyspelets idéer under matcherna.

BDV kräver domaransvarig/-a i föreningarnas U-sektioner som håller i detta och dessutom slussar vidare de som är intresserade att döma mera så att rekryteringen av domare säkras. Detta har inte fungerat fullt ut i föreningarna.

 

Prel. anmälan inför nästa säsong av antal lag i de olika åldersgrupperna och nivåerna med 3 serier U-12A, U-14B och U-14A.

Dessutom 3 poolserier och 1 flickpoolserie för de mindre i U-9, U-10, U-12B och F-10/12.

Angränsande distrikt kontaktas av Per-Anders Åhs om visst samarbete och utbyte. Detta meddelas senare.

P-15 och -16 diskuterades också. Då SBF är ansvariga för P-16 så kan inte BDV besluta något. Vi skulle ändå se över och framföra önskemål om att få till en nivågruppering i Syd, alltså Småland, Blekinge, SydVäst och Västergötland. Det kan vara P-15 och P-16 eller P-16A och B. Bara P-16 eller P-16A spelar om RM. Detta bör ske snart pga tidig anmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelimenärt antal u-lag i BDV 2017/18: Listan uppdaterad 170504.

Förening

U-9

U-10

P-12B

P-12A

P-14B

P-14A

P-15

P-16

F-10

F-12

F-14

Blåsut

0

0

0

0

0

1

-?

?

-

-

-

Borås   Bandy

0

1

0

0

Med   Skövde

0

0

O

0

0

0

Gripen.Trollh.

2

1

2

2+

1   i F-14

0

0

?

?

1   *

0

1   i P-12A *

IFK   Vänersb.

2

2

2

1

1

0

1?

1?

1+1   *

1   *

0

Lidköp.   AIK

2   el 3

1

0

0

1

1

?

1?

-

-

-

Otterb./Hajst.

1

1

1

0

0

1

?

?  •

1*

0

0

Skövde   Bandy

2

1

0

0

1   med Borås

0

?

?  •

1   F-9

-

-

Villa-Lidköp.   BK

6

3

4

2

2

2

?

2?

-

-

-

Villa/LAIK   Flick

-

-

2  

F-12

-

-

-

-

-

2   *

2   i U-12B*

1   *

S:a antal lag

15-16

10

11

5+

1   F-14

5

5

1?

4?

5+

2   F9 *

3   *

2   *

 

* Flicklagen deltager i första hand i Flickpoolsspel och andra flickarrangemang. De kan även deltaga i vissa U-poolspel efter överenskommelse med arrangören i åldersgruppen under sin egen,  F-12 i U-10, F-10 i U-9 osv. Gripen F-14 i U-12A. Villa/LAIK F-12 2 lag i U-12B.

• Otterbäcken/Skövde har troligen ett P-16-lag ihop.

-I P-15/16 hade inte föreningarna så mycket besked att lämna på detta möte.

 

Utbildningarna”Bandy för barn” 1 oktober och ”Bandy för ungdom” 2 oktober hölls båda i Trollhättan. Bra kurser tyckte deltagarna, synd bara att det inte vare flera som deltog i dem.

 

Ledare för kommande säsongs distriktslag17/18: F-13: Mats Ahlberg, Johan Stern. F-15: Christian Nilsson. P-13: Fredrik Dahlberg, Klas Ström. P-14: Markus Karlsson. P-15: Patrik Hagman. Ledargrupperna kommer att utökas och fler ledare kommer att utses efter hand.

BDV-U-kommittés´s Tomas Bridholm och Hans Pettersson är ansvariga överledare på P-15.

 

Vår-Forumet avslutades som brukligt med diskussioner i grupper under korv med bröd-stund.

 

160406 Verkställande utskott i BDV´s Utvecklingskommitté Per-Anders Åhs-ordförande, Mikael Bengtsson–v.ordförande i BDV´s UVK.

 

Skribent: Tomas Arvidsson
Epost: Adressen Gömd

Forstasidan

 


Västergötlands Bandyförbund
Brättevägen 15
462 35 Vänersborg
Tel: 070-269 77 45

Hemsida:
 www.svenskbandy.se/vastergotland

E-post:
This is a mailto link

Bankgiro: 629-0001

 

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET

Skridskokul_2015_frilagd

FLICKBANDYNS DAG

BANDYFÖRSÄKRINGEN

Folksam_210px

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

IDROTTSLYFTET 

 

SVENSKA SPEL

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200