#nouse{ color:red; } Styrelsemöte BDV 14/11. - Västergötland
Hoppa till sidans innehåll

Styrelsemöte BDV 14/11.

20 NOV 2017 11:38
  • Skapad: 20 NOV 2017 11:38

PROTOKOLL       fört vid Distrikt Västergötland

Nr 4  2017/2018             Styrelsemöte

 

Dag och tid:                        Tisdagen den 14.11 2017 kl 18.00

 

Plats:                                   Tre Älgar Grästorp

 

Närvarande:                        Bengt Arwidson ordf. Mikael Bengtsson, Tomas Bridholm, Tomas Arvidsson, Dan Kjellsson, Alf Larsson, Per-Anders Åhs, Hans Pettersson och Margaretha Gustavsson

                                                                                            

INLEDNING

 

§ 30               Sammanträdets öppnande

                Ordf. Bengt Arwidson förklarar sammanträdet öppnat.     

 

ÄRENDE TILL BEHANDLING

 

§ 31               Dagordningen

                      Styrelsen beslutar

                     

att                  godkänna dagordningen i befintligt skick.

 

§ 32               Val av protokolljusterare

                      Styrelsen beslutar,

 

                      att                  välja Dan Kjellsson till protokollsjusterare 

 

§ 33               Skrivelser

Skrivelse från SBF med önskan om förslag till revidering av SBF:s stadgar. Det rör sig främst om ändringar för Distriktsförbunden som vi ska komma med förslag om. Samtliga ledamöter tilldelades stadgeförslaget, med önskan om svar senast 1 dec.

                     

§ 34               Rapporter

                     

a)     SBF   

Inget att rapportera

 

b)  Styrelsen

Inget att rapportera

                                                            

 

c)  Hemsidan                                                      

Thomas informerar att alla serier ligger inne på hemsidan.

Till nästa möte ska ny ”kanon” medtagas så att vi kan titta närmare på hemsidans upplägg.                                                                                                                 Önskemål att programmet till DM ska läggas ut på hemsidan, finaltiden syns inte på SBF:s hemsida.

 

d)  Utbildningskommittén

Material o säkerhet utbildning, Micke eftersöker nytt material från SBF, men det händer lite därifrån, trots påminnelse till tjänsteman.

 

e)  Barn o Ungdomskommittén

Priser till DM och BDV-cupen är klara. Levereras till P-A på mötet. Svenska Spel Cup, både F ochP 15 spelas i Tranås. Dan beställer två bussar till cupen, då det blir lång väntetid för det ena laget samt onödigt tidig resa för det andra laget.                   Seriestart för våra Ungdomsserier till helgen. Lägerverksamheten är igång. Ersättningsbiten är fortfarande något oklar gällande instruktörer.

Mötet beslutar att:

Tillsätta en grupp med Hans, Alf och Per-Anders att komma med ett förslag som ska antas vid nästa styrelsemöte 11.12.

 

Regions turneringen för P13/ 14-åringar ska avhållas i Skövde helgen 13/14 januari.

Rapport från Flickbandyn, dokumentet bifogas från Kerstin, varje ledamot fick en utskrift av rapporten. Nämnas kan att Flickbandyns Dag anordnas i Lidköping 13.1

f)   Domarkommittén

    Thomas rapporterar att vi har fått 2 nya damdomare inför säsongen, totalt 4 nya domare,

     domardräkter är införskaffade till dem. Möte med distriktets föreningar är planerat till    

     den 23.11 i Lidköping för att diskutera domarbristen. Skrivelse från Gripen angående   

     inköp av domardräkter till föreningens ungdomsdomare.

    Mötet beslutar att:

    BDV har ingen ekonomisk möjlighet att köpa in domardräkter till distriktets föreningar,

    detta måste föreningar klara av själva.

  

g)  Tävlingsverksamheten

Det är viktigt nu att alla kan resultatrapportera sina matcher i FX, nu när våra distriktsserier startar.

 

h)  Föreningsutveckling

    Tomas B,Alf och Bengt har träffats i Lidköping den 2.11. Förslag om ett seminarium 

     diskuterades, förslaget läggs fram på mötet idag. Datumet 6/7 april förslogs, vissa               

     programpunkter förslogs. Förslaget ska i sin helhet utformas i samband med nästa möte

     den 11.12 utifrån att styrelsen fastslår förslaget.

     Mötet beslutade att:

     Ett tvådagars Seminarium ska planeras och inbjudas till distriktets samtliga föreningar.

     Planeringen ska fortsätta den 11.12. Arbetsgrupp med Bengt, Dan, Alf och Thomas B

     fastställdes.

 

§ 35               Ekonomisk rapport

Maggan rapporterade om det ekonomiska läget. Prognosen följer budget.

                                                                                        

§ 36               Justering av föregående protokoll.

                      Justering av protokoll 3. Mötet fastställde protokollet.

 

§ 37               Övriga frågor

                      SM-finalen, resan till Uppsala måste nog göras med tåg, Dan undersöker och återkom-

                      mer med info.

 

§ 38               Nästa Möte

                      Måndag den 11 december kl 15.00 på Tre Älgar, Grästorp. Distriktsledare inbjudes till

mötet klockan 18.00 för genomgång och rapportering  inför Sv Spel Cup och Regionsmästerskapen. Önskvärt är att minst två ledare per åldersgrupp deltager. Efter detta dukas det traditionella julbordet fram.

                     

                                                                

 

AVSLUTNING

 

*                    Ordf. Bengt Arwidson avslutar sammanträdet.

 

Dag som ovan

 

………………………………….                                      ……………………………………..

Bengt Arwidson                                                              Bengt Arwidson

Sekr                                                                                Ordf

 

Justeras:

 

 

………………………………….

Dan Kjellsson

 

 

Skribent: Tomas Arvidsson
Epost: Adressen Gömd

Forstasidan

 


Västergötlands Bandyförbund
Brättevägen 15
462 35 Vänersborg
Tel: 070-269 77 45

Hemsida:
 www.svenskbandy.se/vastergotland

E-post:
This is a mailto link

Bankgiro: 629-0001

 

GENVÄGAR

BANDYNS SCANDICAVTAL

BESTÄLL STARTPAKETET

Skridskokul_2015_frilagd

FLICKBANDYNS DAG

BANDYFÖRSÄKRINGEN

Folksam_210px

SKRIDSKOKUL

Skridskokul 140px

IDROTTSLYFTET 

 

SVENSKA SPEL

 

NEJ TILL MATCHFIXING

Min_Match_Banner_Nej_200X200